Vân, N. K., and Đỗ L. Thủy. “Nguyên nhân Và Quy luật của thời tiết mưa lớn, ‘Mưa lớn trái mùa’ vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1987-2006)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 3, May 2009, pp. 279-86, doi:10.15625/0866-7187/31/3/9712.