Toàn, Đinh V., Đoàn V. Tuyến, and T. V. Bắc. “Bề dày tầng Trung hòa về nhiệt Và độ sâu đảm bảo độ Tin cậy Cho khảo sát địa nhiệt nông ở Miền Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 2, Apr. 2009, pp. 178-83, doi:10.15625/0866-7187/31/2/9684.