Khôi, N. N., and P. V. Long. “Kết Quả Nghiên cứu công nghệ xử Lý nhiệt Saphir miền Nam Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 2, Apr. 2009, pp. 110-5, doi:10.15625/0866-7187/31/2/9676.