Sơn, L. T., and N. Đình Xuyên. “Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ Và lân cận”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 1, Apr. 2009, pp. 44-52, doi:10.15625/0866-7187/31/1/9668.