Hiếu, P. T., F. Chen, L. T. Mẽ, V. L. Tú, and N. T. B. Thủy. “Tuổi đồn vị U-PB Zircon Trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam Và ý nghĩa của Nó”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 1, Apr. 2009, pp. 23-29, doi:10.15625/0866-7187/31/1/9664.