Tùng, Đỗ H. “Đánh Giá Kinh Tế địa chất các mỏ nhỏ dầu Khí”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 3, Mar. 2005, pp. 282-6, doi:10.15625/0866-7187/27/3/9435.