Niên, B. Ấn, T. T. Hòa, N. T. Phượng, H. H. Thành, T. T. Anh, and P. T. Dung. “ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 2, Mar. 2017, pp. 103-14, doi:10.15625/0866-7187/27/2/9400.