Bách, L. D., T. Nghi, and N. G. Thắng. “VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 1, Mar. 2017, pp. 55-59, doi:10.15625/0866-7187/27/1/9384.