Tô, T. Đình, and V. Q. Hải. “XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 1, Mar. 2017, pp. 6-13, doi:10.15625/0866-7187/27/1/9376.