Lâm, D. Đình. “VÀI NÉT VỀ ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO BÁN ĐẢO BARTON VÀ WEIVER, ĐẢO KING GEORGE, NAM CỰC”. Science of the Earth, vol. 33, no. 3, Dec. 2011, pp. 436-42, doi:10.15625/0866-7187/33/3/352.