Anh, T. T., G. I.V., T. T. Hòa, N. P.A., P. T. Dung, B. Ấn Niên, and P. N. Cẩn. “ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Dec. 2011, pp. 393-08, doi:10.15625/0866-7187/33/3/348.