Lý, N. Đức, N. Thanh, and L. T. T. Hiên. “GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Dec. 2011, pp. 386-92, doi:10.15625/0866-7187/33/3/346.