Hoàng, N. V., and Ứng Q. Khang. “MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 1, Dec. 2011, pp. 78-84, doi:10.15625/0866-7187/33/1/280.