Phúc, L. T., T. T. Văn, L. T. Tuất, Đoàn T. Anh, H. T. Chung, Đặng T. Huyên, N. X. Khiển, Đàm Ngọc, Đỗ T. Y. Ngọc, N. Đại Trung, P. K. Tùy, and T. Q. Quý. “CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN DI SẢN ĐỊA CHẤT”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 1, Dec. 2011, pp. 45-54, doi:10.15625/0866-7187/33/1/271.