Lư, N. T., and V. T. Hoãn. “Xây dựng thuật toán Và Sơ đồ khối chương trình phân loại vỏ Trái đất phục vụ đánh Giá tiềm năng địa chấn lãnh thổ Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 4, May 2008, pp. 350-5, doi:10.15625/0866-7187/30/4/11768.