Hùng, P. V. “Đặc điểm đứt gẫy hoạt động vỡ Tai biến xói lở bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 4, May 2008, pp. 314-22, doi:10.15625/0866-7187/30/4/11764.