Phương, N. H., and P. T. Truyền. “Đánh Giá Khả năng bị tổn thương Do động đất Cho Thành phố Hà Nội”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 2, May 2008, pp. 185-93, doi:10.15625/0866-7187/30/2/11755.