Tô, T. Đình. “Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La Qua kết Quả đo GPS”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 2, May 2008, pp. 170-5, doi:10.15625/0866-7187/30/2/11753.