Vấn, V. V., T. T. Hòa, A. S. Borisenco, N. T. Phượng, T. T. Anh, T. H. Lam, and Đặng T. Thuận. “Đặc điểm địa chất, thành phần Và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch Anh - vàng - bạc Khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 2, May 2008, pp. 113-8, doi:10.15625/0866-7187/30/2/11743.