Vượng, B. T. “Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 4, Mar. 2018, pp. 446-57, doi:10.15625/0866-7187/28/4/11695.