Thịnh, V. “Về lịch sử hình thành Và phát triển địa hình hệ thống đảo Ven bờ Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 2, Mar. 2018, pp. 210-4, doi:10.15625/0866-7187/28/2/11662.