An, L. Đức, V. Thịnh, N. A. Tuấn, and N. N. Thành. “Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam Qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 1, Mar. 2018, pp. 25-33, doi:10.15625/0866-7187/28/1/11567.