Phương, T. H., and N. N. Khôi. “Kết Quả Nghiên cứu bổ Sung về hệ tầng Đồ Sơn tại bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 29, no. 1, May 2007, pp. 1-8, doi:10.15625/0866-7187/29/1/11504.