Hảo, T. Q., and V. T. Sơn. “Đặc điểm Vecto cảm ứng biến Thiên từ Hai Bên đứt gãy Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 26, no. 2, July 2004, pp. 136-45, doi:10.15625/0866-7187/26/2/11471.