Lan, H. T. “Biến Thiên ngày đêm của lớp điện Lý F tại Tp. Hồ Chí Minh Trong Giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 25, no. 1, Feb. 2018, pp. 73-77, doi:10.15625/0866-7187/25/1/11451.