Bách, L. D., and N. G. Thắng. “Kiến Trúc Kiến tạo Bắc Trung Bộ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 25, no. 1, Feb. 2018, pp. 66-72, doi:10.15625/0866-7187/25/1/11450.