Vũ, P. N., D. T. Hưng, and P. T. Hương. “Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng Trong Pliocen - Đệ Tứ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 25, no. 1, Feb. 2018, pp. 15-21, doi:10.15625/0866-7187/25/1/11443.