Dương, N. Đình. “Ứng dụng kỹ thuật viễn thám Trong phân loại sử dụng đất Và lớp phủ tại Bắc Kạn”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 25, no. 4, Dec. 2003, pp. 314-21, doi:10.15625/0866-7187/25/4/11427.