Sơn, L. T., and N. T. Cẩm. “Hiệu chỉnh Giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều Tra Trong nhân dân (1903-1962)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 3, May 2002, pp. 227-32, doi:10.15625/0866-7187/24/3/11398.