Hùng, P. V. “Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy Kiến tạo ở rìa bắc địa khối Kon Tum”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 4, May 2001, pp. 370-7, doi:10.15625/0866-7187/23/4/11354.