Túc, N. Đăng, and N. T. Yêm. “Biên độ Và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng Trong Kainozoi”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 4, May 2001, pp. 344-53, doi:10.15625/0866-7187/23/4/11351.