Lạc, M. V., and N. D. Tùng. “Những vấn đề Trong Nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước Ta hiện Nay”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 3, Sept. 2001, pp. 261-7, doi:10.15625/0866-7187/23/3/11340.