Tô, T. Đình. “Đánh Giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại Khu vực Ba Vì - Tam Đảo”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 1, Mar. 2001, pp. 42-48, doi:10.15625/0866-7187/23/1/11309.