Trịnh, P. T., H. Q. Vinh, N. Đăng Túc, and B. T. Thảo. “Hoạt động Kiến tạo Trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng Và lân cận”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 22, no. 4, Dec. 2000, pp. 325-36, doi:10.15625/0866-7187/22/4/11264.