Vũ, P. N. “Quá trình biến dạng của đới đứt gãy Sông Hồng Trong Kainozoi”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 22, no. 4, Dec. 2000, pp. 278-89, doi:10.15625/0866-7187/22/4/11260.