Hùng, P. V. “Đánh Giá hiện trạng Và Khoanh vùng cảnh báo Nguy Cơ nứt đất tỉnh Quảng Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 4, June 2012, pp. 348-56, doi:10.15625/0866-7187/32/4/1039.