Dung, P. T., T. T. Anh, T. T. Hòa, N. T. Phượng, N. V. Ý, S. Ishihara, P. N. Cẩn, and T. V. Hiếu. “Indi - Khoáng sản đi kèm Có triển vọng Trong mỏ Chì - Kẽm Khu vực chợ Đồn”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 4, June 2012, pp. 299-07, doi:10.15625/0866-7187/32/4/1032.