Hòa, T. T., T. T. Anh, P. T. Dung, T. Q. Hùng, B. Ấn Niên, T. V. Hiếu, and P. N. Cẩn. “Khoáng sản đi kèm Trong các kiểu quặng Chì Kẽm Và Đồng Miền Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 4, June 2012, pp. 289-98, doi:10.15625/0866-7187/32/4/1031.