[1]
N. Q. Cường, H. V. Thà, and N. M. Lan, “Tin Hội nghị: Hội thảo Việt Nam - Ba Lan ‘Kiến tạo đới đứt gãy sông Hồng và địa chất miền Bắc Việt Nam’”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 3, pp. 287–288, May 2009.