[1]
Đinh V. Toàn, Đoàn V. Tuyến, and T. V. Bắc, “Bề dày tầng trung hòa về nhiệt và độ sâu đảm bảo độ tin cậy cho khảo sát địa nhiệt nông ở Miền Bắc Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 2, pp. 178–183, Apr. 2009.