[1]
P. T. Hiếu, F. Chen, L. T. Mẽ, V. L. Tú, and N. T. B. Thủy, “Tuổi đồn vị U-PB Zircon trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa của nó”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 1, pp. 23–29, Apr. 2009.