[1]
Đỗ H. Tùng, “Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ nhỏ dầu khí”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 3, pp. 282–286, Mar. 2005.