[1]
B. Ấn Niên, T. T. Hòa, N. T. Phượng, H. H. Thành, T. T. Anh, and P. T. Dung, “ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 2, pp. 103–114, Mar. 2017.