[1]
L. D. Bách, T. Nghi, and N. G. Thắng, “VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 27, no. 1, pp. 55–59, Mar. 2017.