[1]
P. Q. Sơn, N. C. Quân, and Đặng Đình Đoan, “DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 3, pp. 526–537, Apr. 2012.