[1]
D. Đình Lâm, “VÀI NÉT VỀ ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO BÁN ĐẢO BARTON VÀ WEIVER, ĐẢO KING GEORGE, NAM CỰC”, Sci. Earth, vol. 33, no. 3, pp. 436–442, Dec. 2011.