[1]
L. H. Minh, “KẾT QUẢ XỬ LÝ BƯỚC ĐẦU SỐ LIỆU ĐO SÂU TỪ TELUA TUYẾN HÒA BÌNH - THÁI NGUYÊN VÀ TUYẾN THANH HÓA - HÀ TÂY”, Sci. Earth, vol. 33, no. 1, pp. 18–28, Dec. 2011.