[1]
N. V. Lương and N. V. Dương, “Cơ chế hình thành động đất sóng thần cực đại trong đới hút chìm Manila, Philippin”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 4, pp. 336–344, May 2008.