[1]
L. Đức An, V. Thịnh, N. A. Tuấn, and N. N. Thành, “Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 1, pp. 25–33, Mar. 2018.