[1]
P. T. Trịnh, “Trả lời bài "về vấn đề nâng Tân Kiến tạo và san bằng địa hình dãy núi Con Voi”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 3, pp. 287–288, Sep. 2004.